در هنگام کار با رایانه، کلید میانبر را به منظور صادر نمودن سریع فرامین به نرم‌افزار بکار می برند.

عکس العمل هر نرم‌افزار به هر کلید میانبر تعریف شده در آن تنها خاص به خود آن بوده و لزوماً در تمامی نرم‌افزارها یکسان نمی‌باشد.

برای دیدن ادامه مطلب بر روی Read more< کلیک کنید

مرور ادامه

اگر از کاربران قدیمی ویندوز باشید حتماً به یاد دارید که در سیستم‌های ضعیف ویندوزی گاهی سرعت بوت آنقدر پایین بود که خیلی‌ها برای فرار از انتظار بالا آمدن ویندوز ترجیح می‌دادند هنگام بیدار شدن از خواب کامپیوتر خود را روشن کرده و پس از صرف صبحانه به سراغ سیستم خود بروند.

برای دیدن ادامه مطلب بر روی Read more< کلیک کنید

مرور ادامه