در هنگام کار با رایانه، کلید میانبر را به منظور صادر نمودن سریع فرامین به نرم‌افزار بکار می برند.

عکس العمل هر نرم‌افزار به هر کلید میانبر تعریف شده در آن تنها خاص به خود آن بوده و لزوماً در تمامی نرم‌افزارها یکسان نمی‌باشد.

برای دیدن ادامه مطلب بر روی Read more< کلیک کنید

Windows

کلید ها   توضیح
Windows + F   باز کردن صفحه جستجو
Ctrl + Windows + F   باز کردن صفحه جستجو برای یافتن رایانه در شبکه
Windows + E   باز کردن برنامه Explorer
Windows + U   باز کردن پنجره Utility Manager
Windows + R   باز کردن پنجره Run
Windows   باز شدن منوی Start
Application   مانند کلیک راست روی آیتم انتخاب شده است
Windows + D   Minimize, Restore پنجره
Windows + L   Switch کردن بین User ها در ویندوز
Windows + U + U   خاموش کردن رایانه
Windows + U +R   راه اندازی مجدد رایانه
Windows + U + S   بردن رایانه در حالت Stand By
Windows + F1   راهنما یا Help
Windows + M   تمام پنجره های باز راMinimize میکند
Windows + Shift + M   تمام پنجره های Minimizeرا باز میکند Maximize میکند
Windows + C 8,10 charm barمنوی کناری ویندوز
Windows + I 8,10 دسترسی به منوی setting موجود در charm bar
Windows + H 8,10 دسترسی به منوی share موجود در charm bar
Windows + K 8,10 دسترسی به منوی device موجود رد charm bar
Windows + Q 8,10 جستجو در برنامه ها(apps)
Windows + W 8,10 جستجو در تنظیمات ویندوز
Windows + X 8,10 پنجره مربوط به Admin tools را باز میکند
Windows + 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 8,10 برنامه های چیده شده در تسک بار (Task bar) را به ترتیب اجرا میکند
Windows + Printscreen 8,10 از صفحه نمایش عکس گرفته و آن را در فولدر Pictures ذخیره میکند
Ctrl + Shift + Esc 8,10 پنجره مربوط به Task manager را مستقیما باز میکند
Alt + Prtscn   از صفحه نمایش شما عکس میگیرد و در کلیپبورد کامپیوتر ذخیره میکند
F2   Rename

* کلید های میانبر مشترک

powerpoint
Ctrl + N * ایجاد نمایش جدید
Ctrl + O * باز کردن نمایش های موجود
Ctrl + W * بستن نمایش
ALT + F4 * خروج از پاورپوینت
Ctrl + Q   خروج از پاور پوینت
Ctrl + S * ذخیره
F12 * save as
Ctrl + M   اسلاید جدید
Ctrl + P * چاپ
Ctrl + Z * بازگرداندن به عقب (Undo)
Ctrl + R * بازگردانی حرکت به جلو (Redo)
Ctrl + K * لینک کردن
F1 * راهنما
F7 * بررسی املایی
ALT + F8   ماکرو

قالب بندی متن

Ctrl + B   پررنگ کردن متن (بولد کردن)
Ctrl + I   کج کردن متن (ایتالیک کردن)
Ctrl + U   خط زیر متن(underline)
Shift + F3   تغییر در نوشتار متن
Ctrl + E   وسط چین کردن متن
Ctrl + L   چپ چین کردن متن
Ctrl + R   راست چین کردن متن
Ctrl + D   تکرار کردن (کپی کردن دوباره متن و یا شی ای که انتخاب کرده اید)

کلیک و دراگ کردن –  حرکت دادن (متن و یا شی ای که انتخاب کرده اید را جا به جا میکنید)

Ctrl  و کلیک –  متن و یا شی ای که انتخاب کرده اید کپی کرده و کپی آن را به مکان جدید حرکت میدهید.

تغییرات در اشیای موجود در صفحه
Shift + F9   خطوط راهنمای مشبک (توری)
Alt + F9   نمایش/ پنهان کردن خطوط راهنما
Ctrl + G   ابتدا اشیا مورد نظر در یک صفحه را انتخاب کنید سپس با فشردن این کلید ترکیبی اشیا انتخاب شده از سمت شما به یک گروه واحد تبدیل میشوند.
Ctrl + Shift + G   ابتدا اشیا مورد نظر در یک صفحه را انتخاب کنید سپس با فشردن این کلید ترکیبی اشیا انتخاب شده از سمت شما به یک گروه واحد تبدیل میشوند.
Ctrl + Shift + G   اگر قبلا اشیای منتخب در یک صفحه را به گروه واحد تبدیل کردید،با استفاده از این کلید ترکیبی این گروه بندی از بین میرود و اشیا از هم جدا میشوند.
Ctrl + Shift + J   تبدیل دوباره اشیا به یک گروه واحد
 

 

اگر اشیایی را به شکل یک گروه واحد در آوردید و سپس این گروه واحد را از بین بردید و حال نیاز دارید تا دوباره آن گروه را بسازیددیگر نیازی به انتخاب اشیا ندارید.تنها با استفاده از این کلید ترکیبی همان اشیا انتخاب شده ابتدایی به یک گروه واحد تبدیل خواهند شد.  
Arrow Keys   حرکت دادن اشیا بر روی خطوط مشبک (توری)
Shift + Resize   برای تغییر سایز یکسان طول و عرض اشیا استفاده میشود
 

 

اگر خواستید موارد گرافیکی موجود در صفحه را بزرگ یا کوچک کنید با نگاه داشتن کلید shift و انجام عملایت تغییر سایز طول و عرض مورد گرافیکی به یک میزان کوچک و یا بزرگ میشوند و تغییر جداگانه در طول و عرض آن به وجود نمی آید.  
Shift + Drag   حرکت شی یا گروه اشیا طبق خطوط راهنمهای طول و عرضی
Shift + Ctrl + Drag   اگر میخواهید از شی و یا گروه اشیا انتخاب شده،یک کپی ایجاد کنید  و کپی ایجاد شده را طبق راهنمای خطوط طولی و عرضی در صفحه جا به جا کنید از این کلید ترکیبی استفاده نمایید
           

انتخاب و کنترل متن ها و موارد گرافیکی

 

Ctrl + F * جستجو
Ctrl + H * جایگزین کردن(Find and replace)
Ctrl + Home   ابتدای نمایش (ارایه)
Ctrl + End   انتهای نمایش (ارایه)
Page Up * باز گشت به یک صفحه قبل
Page Down   رفتن به یک صفحه بعد
Ctrl + A * انتخاب همه موارد موجود
Shift + Home   رفتن به صفحه اول نمایش (ارایه) موجود
Shift + End   رفتن به صفحه آخر نمایش (ارایه) موجود
Tab * انتخاب شی گرافیکی بعدی
Shift + Tab * انتخاب شی گرافیکی قبلی
کلیدهایی که در زمان نمایش اسلاید استفاده میشوند
طF5   شروع نمایش اسلاید
ESC   پایان نمایش اسلاید
Ctrl + P   تغییر اشاره گر ماوس به قلم
Ctrl + H   مخفی کردن اشاره گر ماوس
Click + A   تغییر اشاره گر ماوس به فلش
Ctrl + E   تغییر اشاره گر ماوس به پاک کن
Ctrl + M   اگر بر روی نمایش ساخته شده و در حال اجرا با خودکار چیزی رسم کرده و یا نوشته باشید، با این کلید ترکیبی میتوانید آن را نمایش داده و یا مخفی کنید.
E   اگر در هنگام نمایش اسلاید فلش موس را به قلم تبدیل کرده باشید و چیزی را روی صفحه نوشته باشید با فشرده این کلید تمامی نوشته های شما از صفحه پاک خواهد شد
Ctrl + S   پنجره ای در صفحه نمایش باز شده و شامل تمامی صفحات ساخته شده و عنوان های آنها میباشد
B   صفحه نمایش را کاملا سیاه میکند
W   صفحه نمایش را کاملا سفید میکند